Ga naar de inhoud

Basisschool herinneringen uit de jaren 60

basisschool herinneringen

Het is moeilijk te geloven dat de jaren 60 meer dan 50 jaar geleden zijn! Maar het is nog moeilijker te geloven hoe anders scholen toen waren. In Nederland waren de jaren 60 een tijd van grote veranderingen en omwentelingen.

Toen waren de scholen in Nederland heel anders dan nu. Er waren veel minder scholen en ze waren veel minder divers. De meeste scholen waren katholiek of protestant, en er waren weinig mogelijkheden voor leerlingen die niet in 1 van beide categorieën pasten. Meisjes en jongens zaten op gescheiden scholen. Toch hebben veel leerlingen dierbare herinneringen aan hun tijd in de jaren 60. Herken jij een van deze herinneringen? 

Juffen en meesters

Vroeger zei je nog netjes u tegen je docent of juf of meester. 3 keer per jaar kreeg je een rapport hoe goed je het deed op school; met Pasen, kerst en een eindrapport. In dit rapport schreef de meester over zaken als ijver en vlijt. Met je schoolrapport ging je trots langs opa en oma, je peettante of andere familie leden en velen kregen hiervoor een paar dubbeltjes, een kwartje of zelfs een gulden! 

Straffen in de jaren 60

Wanneer je een weerwoord had tegen de juffen of meesters moest je strafregels schrijven of je kon een corrigerende tik krijgen met een liniaal of met hun aanwijsstok. De meeste onderwijzers waren best streng, als je er nu op terug kijkt. Wie ondeugend was kon ook in de hoek gaan staan of moest nablijven. Een schoolkrijtje was het verlengstuk van de juf of de meester. Met krijtjes konden ze genadeloos over het zwarte schoolbord krassen. Stilte! 

Melk uit een kartonnen pak

Net voordat je pauze had, kreeg je tegen betaling een klein pakje melk uit een kartonnen verpakking. Met kerst en met Pasen kreeg je in plaats van melk, 1 kartonnen pakje chocomel. Dit smaakte natuurlijk overheerlijk! 

Spelen in de pauze op het schoolplein

In de schoolpauze speelde je spelletjes zoals hinkelen, tikkertje spelen, tollen, knikkeren, boompje verwisselen, elastieken, touwtje springen of bokspringen. Dit was natuurlijk het allerleukste aan de basisschool! Maar dan als de schoolbel luidde, moest je gedwee 2-aan-2 in de rij in stilte het schoolgebouw weer in.

In klaslokaal 

De onderwijzer(es) zat aan een houten tafel voorin de klas. Soms op een kleine verhoging, zodat ze de klas goed kon overzien. Als je katholiek was kreeg je vaak les van nonnen. Je zat in deze tijd 2 aan 2 in een lessenaar. Er zat een klep in de lessenaar en hierin kon je je schrift bewaren. Schrijven deed je met een kroontjespen en Oost-Indische inkt. Grote kans dat de onderwijzer regelmatig pijp, sigaar of een sigaret rookte, dat was in deze tijd heel gewoon. 

Schoolvakken uit de jaren 60

De klaslokalen zaten vaak overvol. Klassen met vaak 40 of 50 leerlingen. De belangrijkste vakken waren rekenen, schrijven, taal, aardrijkskunde en Vaderlandse geschiedenis. Meisjes hadden Nuttige handwerken op school. 

Godsdienstles was ook zeer belangrijk op een katholieke school. Met speciale dagen zoals Pasen of Kerst ging je met de hele klas naar de kerk. 

Poëzie album

Meisjes in deze tijd hadden een poëziealbum. De poëzie plaatjes, soms met glitters bewaarde je in een leeg sigarendoosje. Je vroeg je favoriete juf of meester en al je vriendinnetjes om hierin te schrijven. Zoetsappige rijmpjes; rozen verwelken, schepen vergaan, maar onze vriendschap blijft bestaan. 

Wie jarig is trakteert

Wanneer je jarig was mocht je trakteren op school. Zo kon je ook punten scoren bij je juf of meester. Als cadeau kreeg je van hen een mooie print.

Schooltandarts

Het was gebruikelijk om naar de schooltandarts te gaan. Er stond een grote tandartswagen buiten op het schoolplein om je gebit te controleren en direct te behandelen. Voor sommigen een horror ervaring, toen was er nog geen verdoving. Oproepen ging op alfabetische volgorde. 

Voorbereiding op later

In de jaren zestig was er een verschuiving in de focus van het onderwijs. Terwijl het vorige decennium in het teken stond van het voorbereiden van kinderen op werk, ging het er in de jaren zestig om hen voor te bereiden op het leven. Meisjes werden voorbereid op het leven als huisvrouw en moeder of “naaister” (coupeuse). Jongens werden voorbereid op vakmanschap zoals timmerman of metselaar. 

Hoe denk jij terug aan jouw schooltijd? Wat is jou bijgebleven uit de jaren 60? 

Meer blogs:

Reacties 1

  1. avatar

    […] Basisschool herinneringen uit de jaren 60 […]