Ubbo Emmius HBO Ned Lerarenopleiding

Molenstraat 1, Leeuwarden

1968                                                                                           2011
                                                                                       
 
aantal inschrijvingen op school
 
aantal klassenfoto's toegevoegd