POLSSTOK

FABRICIUSLAAN??, Drachten

1974                                   1989
                               
 
aantal inschrijvingen op school
 
aantal klassenfoto's toegevoegd