Openbare lagere school

Iewei 2, Itens

1949                                                                                           1992
                                                                                       
 
aantal inschrijvingen op school
 
aantal klassenfoto's toegevoegd