NHL lerarenopleiding geschiedenis

Rengerslaan 10, Leeuwarden

1981                                                                           2016
                                                                       
 
aantal inschrijvingen op school
 
aantal klassenfoto's toegevoegd