Hogeschool Inholland Personeel en Arbeid

Posthumalaan, Rotterdam

1980                                                                               2017
                                                                           
 
aantal inschrijvingen op school
 
aantal klassenfoto's toegevoegd