Dependance TLS Kamperstraat

Gaelstraat ??, Haarlem

1958                               1971
                           
 
aantal inschrijvingen op school
 
aantal klassenfoto's toegevoegd