Coudewater

Berlicumseweg ?, ?, Rosmalen

1968                                                             1996
                                                         
 
aantal inschrijvingen op school
 
aantal klassenfoto's toegevoegd