Amalia van Solms School

Keizerskroon?, Leeuwarden

1943                                                                                                                                                         2017
                                                                                                                                                     
 
aantal inschrijvingen op school
 
aantal klassenfoto's toegevoegd