• Vandaag: 132 nieuwe gebruikers
  • Deze week: 580 nieuwe foto's
  • Aangekondigd: 140 schoolreünies
  • Vandaag: 11424 actieve bezoekers
  • Vandaag: 241 nieuwe schoolaanmeldingen
Je bent niet ingelogd. Inloggen of Inschrijven

Zoeken

 t/m
 
 

Zoekresultaat

SchoolPlaats 

De Ark

Dominee L Touwenlaan 44 A

Makkum, FrieslandIk zat op deze school

de Bewaarschool

Schoolsingel 20

Arum, FrieslandIk zat op deze school

De Bonkelder

De Tsjasker 2

Witmarsum, FrieslandIk zat op deze school

Bs It Iepen Stee

Lieuwkemastraat 37

Makkum, FrieslandIk zat op deze school

Burgwerd

Burgwerd, FrieslandIk zat op deze school

christelijk basis school

Schoolstraat

Witmarsum, FrieslandIk zat op deze school

Christelijk Nationale School

Schoolstraat

Arum, FrieslandIk zat op deze school

christelijke basisschool

Sielansreed 23

Gaast, FrieslandIk zat op deze school

Christelijke basisschool

Idsegahuizum, FrieslandIk zat op deze school

Christelijke Kleuterschool

Ds. Touwenlaan 13A

Makkum, FrieslandIk zat op deze school

Christelijke Nationale school

Slotmakersstraat

Makkum, FrieslandIk zat op deze school

De Finne

Buren 31

Ferwoude, FrieslandIk zat op deze school

De Gielguorde

Waaxenserweg 13

Lollum, FrieslandIk zat op deze school

De Hoekstien

Schoolstraat 14

Arum, FrieslandIk zat op deze school

It Leech

Lammert Scheltesstraat 12

Pingjum, FrieslandIk zat op deze school

It Skulplak

Kapelstrjitte 7

Burgwerd, FrieslandIk zat op deze school

J C P Salverda Skoalle

Wildinghelaan 3

Wons, FrieslandIk zat op deze school

kleuterschool op'e drompel

Pibemalaan

Pingjum, FrieslandIk zat op deze school

Lager Agrarische School

Witmarsum, FrieslandIk zat op deze school

de Marnewier

Simon Sipmastraat 2

Kimswerd, FrieslandIk zat op deze school

Nat 'School met de Bijbel'

Bobbesteeg

Idsegahuizum, FrieslandIk zat op deze school

De Oerdracht

Van der Weijstrjitte 12

Exmorra, FrieslandIk zat op deze school

Openbaar U.L.O.

Witmarsum, FrieslandIk zat op deze school

openbare basis school

meester de vries straat

Witmarsum, FrieslandIk zat op deze school

openbare basis school

meester de vries straat

Witmarsum, FrieslandIk zat op deze school

Openbare basisschool

Zurich, FrieslandIk zat op deze school

openbare basisschool

Makkum, FrieslandIk zat op deze school

Openbare Kleuterschool

Menno Simonsstraat

Witmarsum, FrieslandIk zat op deze school

Openbare Kleuterschool

Gedempte Putten

Makkum, FrieslandIk zat op deze school

openbare lagere school

lammert schelte straat

Pingjum, FrieslandIk zat op deze school

openbare school

Witmarsum, FrieslandIk zat op deze school

De Opslach

Schoolsingel 22

Arum, FrieslandIk zat op deze school

Paadwizer

Waubertstrjitte 18

Parrega, FrieslandIk zat op deze school

Peuterspeelzaal Krobbeguod

cynthia lenigestraat/nu op ged.putten

Makkum, FrieslandIk zat op deze school

De Reinboge

Waltaweg 29

Tjerkwerd, FrieslandIk zat op deze school

school met de bijbel

g. gratamastr 2

Pingjum, FrieslandIk zat op deze school

School met de bijbel

Schoolstraat

Arum, FrieslandIk zat op deze school

school met de bijbel

ct.lenigestraat

Makkum, FrieslandIk zat op deze school

School met de Bijbel

Schoolstraat

Schraard, FrieslandIk zat op deze school

School voor CNS

Dorpsstraat 50-52

Exmorra, FrieslandIk zat op deze school

Skûtelbank

Pingjum, FrieslandIk zat op deze school

Sint Martinus

Dominee L Touwenlaan 3

Makkum, FrieslandIk zat op deze school

De Tryetine

Van Osingaweg 43

Schettens, FrieslandIk zat op deze school

De Utskoat

De Tsjasker 4

Witmarsum, FrieslandIk zat op deze school

Yn'

Makkum, FrieslandIk zat op deze school