• Vandaag: 132 nieuwe gebruikers
  • Deze week: 580 nieuwe foto's
  • Aangekondigd: 140 schoolreünies
  • Vandaag: 11424 actieve bezoekers
  • Vandaag: 241 nieuwe schoolaanmeldingen
Je bent niet ingelogd. Inloggen of Inschrijven

Zoeken

 t/m
 
 

Zoekresultaat

SchoolPlaats 

Alpha

Binnendijk 11 / Heermawei 5

Ryptsjerk, FrieslandIk zat op deze school

De Arke

H W V Glinstrastraat 8

Burgum, FrieslandIk zat op deze school

De Balsemyn

't Leech 2

Eastermar, FrieslandIk zat op deze school

De Berneboat

Bulthuissingel 12

Burgum, FrieslandIk zat op deze school

Bernehiem

'Leech

Eastermar, FrieslandIk zat op deze school

De Bolster

Grote Hornstweg 8

Eastermar, FrieslandIk zat op deze school

cbs Groen van Prinsteren

Rengersweg

Oentsjerk, FrieslandIk zat op deze school

Chr Basissch De Finne

Buorrefinnewei 2 4

Jistrum, FrieslandIk zat op deze school

chr. basisschool De Wringe

Burgum, FrieslandIk zat op deze school

Chr Immanuel

Marijkepaed 2

Noardburgum, FrieslandIk zat op deze school

Chr. kleuterschool

Rijksstraatweg 127

Hurdegaryp, FrieslandIk zat op deze school

chr lagere school jd vries straat

jd de vriesstraat

Burgum, FrieslandIk zat op deze school

Chr. Mavo De Flecht

J.D. de Vriesstraat

Burgum, FrieslandIk zat op deze school

Chr. Mulo

Westersingel te Burgum

Burgum, FrieslandIk zat op deze school

Chr.basisschool Tietjerk

Bourren

Tytsjerk, FrieslandIk zat op deze school

Chr.Nat ,Kleuterschool De earste stap

S.P. Hoekstraweg

Sumar, FrieslandIk zat op deze school

Christelijke Nationale MAVO

Burgum, FrieslandIk zat op deze school

Christelijke Nationale School

Hoogzand Oostermeer

Eastermar, FrieslandIk zat op deze school

Christelijke Nationale School (later de Ichtus)

Dorpsstraat

Noardburgum, FrieslandIk zat op deze school

Christelijke school met den Bijbel

Schoolstraat

Burgum, FrieslandIk zat op deze school

christijke school met den bijbel

rijkssraatweg

Noardburgum, FrieslandIk zat op deze school

Cristelijke lagere school Tietjerk

Buorren

Tytsjerk, FrieslandIk zat op deze school

csg Liudger burgum

jd de vriesstraat

Burgum, FrieslandIk zat op deze school

Dubel Ien

Ds Oosterhuisstraat 33

Suwald, FrieslandIk zat op deze school

einekooi

Hurdegaryp, FrieslandIk zat op deze school

Hendrik Algra School

Hurdegaryp, FrieslandIk zat op deze school

De Hikke

Julianastraat

Burgum, FrieslandIk zat op deze school

de Homeye

Iikmounewei 61 Burgum

Burgum, FrieslandIk zat op deze school

Huishoudschool Maria Louise

Garyp, FrieslandIk zat op deze school

I.P.C. Oentjerk

sanjesreed 6

Oentsjerk, FrieslandIk zat op deze school

Ichthusschool

Simke Kloostermanstr 44

Gytsjerk, FrieslandIk zat op deze school

It Iepen Stee

Buurtlaan 3

Jistrum, FrieslandIk zat op deze school

It Lemieren

Wylgekamp 59

Tytsjerk, FrieslandIk zat op deze school

It Oerset

?

Burgum, FrieslandIk zat op deze school

J.D. de Vries mavo

Burgum, FrieslandIk zat op deze school

K.B.S de Balsemyn

De Kjellingen 15

Eastermar, FrieslandIk zat op deze school

Kleuterschool 'de Stjelp'

J.D. de Vriesstraat

Burgum, FrieslandIk zat op deze school

het Kruirêd

Mounewei 32 (vroeger OLS Molenend)

Mûnein, FrieslandIk zat op deze school

lagere landbouwschool

julianalaan

Burgum, FrieslandIk zat op deze school

Master de Vriesskoalle

Knilles Wytseswei 11

Sumar, FrieslandIk zat op deze school

Master Fennemaskoalle

Reidfjild 4

Tytsjerk, FrieslandIk zat op deze school

Master Frankeskoalle

Eilansgrien 17

Earnewald, FrieslandIk zat op deze school

Master Haakma skoalle

Sjoerdastrjitte ?

Gytsjerk, FrieslandIk zat op deze school

Nieuw Toutenburg Inservice opleiding ziekenverzorging

Zomerweg

Noardburgum, FrieslandIk zat op deze school

Nutskleuterschool

Schoolstraat

Burgum, FrieslandIk zat op deze school

de Nye Winninghe

V Weerden Poelmanstraat 2

Hurdegaryp, FrieslandIk zat op deze school

De Oerstek

Pieter Hylkemastraat 6

Noardburgum, FrieslandIk zat op deze school

De Oerstek

Tytsjerk, FrieslandIk zat op deze school

OLS Rijperkerk

Binnendijk

Ryptsjerk, FrieslandIk zat op deze school

Openbare Basisschool De Tille

Tjalling H. Haismastraat

Burgum, FrieslandIk zat op deze school

Openbare Basisschool De Wikel

Burgum, FrieslandIk zat op deze school

Openbare Daltonbasisschool De Fûgelflecht

Fugelweide 2

Hurdegaryp, FrieslandIk zat op deze school

Openbare Lagere School

canterlandseweg

Gytsjerk, FrieslandIk zat op deze school

Openbare lagere school

Bodaanstraat

Hurdegaryp, FrieslandIk zat op deze school

openbare lagere school

rijksstraatweg 38

Noardburgum, FrieslandIk zat op deze school

Openbare school

Aldtsjerk, FrieslandIk zat op deze school

de Opstap

Heemstrasingel 45

Oentsjerk, FrieslandIk zat op deze school

OSG Singelland 'Johannes Brands'

Schoolstraat 101

Burgum, FrieslandIk zat op deze school

Paadwizer

Van Haersmasingel 6

Oentsjerk, FrieslandIk zat op deze school

Papilio

Elingsloane 65

Burgum, FrieslandIk zat op deze school

't Partoer

Lauermanstraat 21 A

Burgum, FrieslandIk zat op deze school

de pikestjelp

ypeylaan

Noardburgum, FrieslandIk zat op deze school

de poarte

jd de vriesstraat

Burgum, FrieslandIk zat op deze school

De Reinboge

Iikmounewei 61

Burgum, FrieslandIk zat op deze school

School met de Bijbel

Greate buorren 59

Sumar, FrieslandIk zat op deze school

School met den Bijbel

Noorderend

Suwald, FrieslandIk zat op deze school

Sinnehonk

Van Sminiaweg 114 B (vroeger OLS Oudkerk)

Aldtsjerk, FrieslandIk zat op deze school

De Springplank

Bodaanstraat 2

Hurdegaryp, FrieslandIk zat op deze school

De Stins

Burgum, FrieslandIk zat op deze school

Thrimwalda

Doctor O Postmastrjitte 6

Gytsjerk, FrieslandIk zat op deze school

de Twadde Hiike

Garyp, FrieslandIk zat op deze school

ULO

Burgum, FrieslandIk zat op deze school

W.M. Oppedijk School

onbekend

Hurdegaryp, FrieslandIk zat op deze school

De Winde

Easter Omwei 7

Hurdegaryp, FrieslandIk zat op deze school

de winze

wijns 8A

Wijns, FrieslandIk zat op deze school

De wip

Burgum, FrieslandIk zat op deze school

De Wraldpoarte

Master Lubwei 2

Garyp, FrieslandIk zat op deze school

De Wyngert

Knilles Wytseswei 11

Sumar, FrieslandIk zat op deze school