• Vandaag: 182 nieuwe gebruikers
  • Deze week: 826 nieuwe foto's
  • Vandaag: 11047 actieve bezoekers
  • Vandaag: 352 nieuwe schoolaanmeldingen
Je bent niet ingelogd. Inloggen of Inschrijven

Zoeken

 t/m
 
 

Zoekresultaat

SchoolPlaats 

Algemene Bijzondere De Reinboge

Greate Buorren 45

Kubaard, FrieslandIk zat op deze school

Bewaarschool

Baard, FrieslandIk zat op deze school

Blier begjin

Vicarystrjitte

Wommels, FrieslandIk zat op deze school

C.V.O.- school voor Basisonderwijs

Buorren 9

Hidaard, FrieslandIk zat op deze school

Christelijk Hervormde Lagere School

Hofkamp

Wommels, FrieslandIk zat op deze school

Christelijk Nationale School

Walperterwei (Spannumerweg)

Wommels, FrieslandIk zat op deze school

Chr.lager onderwijs

winsum

Winsum, FrieslandIk zat op deze school

Christelijke School

Itens, FrieslandIk zat op deze school

CSG Bogerman

Walperterwei 8

Wommels, FrieslandIk zat op deze school

De Earnewjuk

Noarderfinne 3

Easterlittens, FrieslandIk zat op deze school

De Foareker

Skoallestrjitte 19

Easterein, FrieslandIk zat op deze school

de Folefinne

Rydwei 3

Easterwierrum, FrieslandIk zat op deze school

de Gielguorde

Master Jansenstrjitte 10

Mantgum, FrieslandIk zat op deze school

De Grunslach

Lytse Buorren 27

Wjelsryp, FrieslandIk zat op deze school

Iepenbiere basisskoalle Mantgum

De Kamp

Mantgum, FrieslandIk zat op deze school

Iepenbiere Legere Skoalle

Keatsebaan 1

Wommels, FrieslandIk zat op deze school

"It Funemint"

Walperterwei 14

Wommels, FrieslandIk zat op deze school

IT Pertoer

Bumaleane 1

Weidum, FrieslandIk zat op deze school

Kleuterschool It Stroekenêst

Geins 8

Wommels, FrieslandIk zat op deze school

Kleuterschool Weidum

Weidum, FrieslandIk zat op deze school

Koningin Emmaschool

Dorpspraatjes 57

Boazum, FrieslandIk zat op deze school

de Krunenstrobbe

De Krunen 1

Jorwert, FrieslandIk zat op deze school

Lagere school

De krunnen

Jorwert, FrieslandIk zat op deze school

Mied Skoalle

Mied'igge 42

Winsum, FrieslandIk zat op deze school

De Mied Skoalle

Molepaed 21

Winsum, FrieslandIk zat op deze school

O.L.S

Kerkebuurt

Winsum, FrieslandIk zat op deze school

O.L.S. Wieuwerd

Wieuwerd

Wiuwert, FrieslandIk zat op deze school

obs beers

Weidum, FrieslandIk zat op deze school

Openbare lagere school

Iewei 2

Itens, FrieslandIk zat op deze school

De Opslach

Walperterwei 18

Wommels, FrieslandIk zat op deze school

De Peadwizer

His van Botnia leane 30 Mantgum

Mantgum, FrieslandIk zat op deze school

de Pikeloer

Labadistendyk 7

Wiuwert, FrieslandIk zat op deze school

Rehobothschool

Hoofdweg

Boazum, FrieslandIk zat op deze school

De Reinboge

Hoptilsterdyk 28

Hilaard, FrieslandIk zat op deze school

Samenwerkingsschool Itens

Itingewei 2

Itens, FrieslandIk zat op deze school

SBS Dubelspan

De Polle 2

Boazum, FrieslandIk zat op deze school

Skoalle mei de bibel

Skoallestritte

Wommels, FrieslandIk zat op deze school

Sint Bonifaciusschool

Sanleansterdyk 20

Reahus, FrieslandIk zat op deze school

de Stjelp

Oan E Kamp 6

Baard, FrieslandIk zat op deze school

De Tarissing

Tsjerkebuorren 14

Spannum, FrieslandIk zat op deze school