Burgemeester Thalen School Krobbehiem

264 klasgenoten

Jarl van der Heide

Fedde Bouwman

Mirjam Goos

Greta Snijder

Mirjam Bos

yolanda landstra

barbera boelen

Arianne de Ruiter

Henk van der Woude

Fimke van der Veen

Frank Boelen

Henk Dam

Bart Dam

Syta de Boer

Jurgen Kasim

Josine Bemelaar

marga bosgraaf(de jonge)

Philip Peters

Dave Pieters

roelof rorije

Moniek Vogelzang

Marieke de Ruiter

Reino Koopmans

Jan van Oosten

Mathijs van Kesteren

Regina Hofstra(Halman)

Berber Nijholt

Jeroen Vogelzang

Monique Biervliet(Liesdek)

Wendy van Ginkel

Fokje Heidstra (Boer)

Dagmar Dijkstra

Edwin Pietersma

K.A. de Ruiter

crista landstra

Frank schuller

Douwe Wiebe Beek

Redmar van`t Veer

wim-ype kuipers

Ympkje Westerdijk

pieter tigchelaar

Anne de Jong

Edwin Jansen

Ingmar Otter

Helga Folkerts (Woudstra)

dfghjkl; fghjkil;'

Joyce Spijkerman

Daan Spijkerman

Eise Hof

Bettine Kuipers

wies zwart- de jong(de jong)

Yteke van der Vegt

Janny Hylkema

Afke Hylkema

Niels Postma

Sietze Eelsingh

Andries Kramer

erwin manten

Elly de Boer(Boer)

ina snijder

Sjoeke van den Berg (Kolk)

Feya Huisman (Anker)

Roelie Rozenberg

Jeanette Overwijk

sybolt jongsma

gooitzen bosma

Lisette Smid

Freerk Steenhuizen

jacob maasdam

Barbara van Slooten

Henny van den Berg

Klaas Wietse Wester

marjan rorije(rorije)

Frieda Sybesma (Kleefstra)

Ingmar Dijkstra

jan popma

Femke van Huizen (Femke)

Krista Folkers (Rudolphi)

hendrik heidstra

Adraste Sijbesma

gerrit de bruijn(gerrit)

Jan Terpstra

Adriënne Zwijnenburg

klaske veldman(van keimpema)

Afke IJsselstein

Jos Nijholt

Jan Rozenberg

Lydia Ruiter

tieneke heijda(heijda)

Chantal Joosten

marjan rorije

Erik Sparenberg

wil douma (popma)

Piet de Vries

dfaa dfhdfh dfhdfhdfh

Wiesje de Jong

Bouke van der Weide

emanuela huisman

johan rijpkema

Jorn Renema

Hieke de Jager

Michel de Boer

Sandra de Haan

Larja de Letter (van der Heide)

Anne Kristine Harsta (Harsta)

avanthika nettinga

Ankie Vrielink

klaas visser

Fardow Brouwer

Thea Elting

henk wind

louis rozenberg

ted de braak

Arnoud Fransen

bart dikkerboom

Hillie Krist

Danielle de Swart(Danielle)

Helga van Wijk (Otter)

monique hoitzing(cazemier)

Ramona Koning

Bonny de Vries

Pier van der Heide

johannes schuurman

Auke Beetstra

elske de jong

evie larooi

Karst Anne de Ruiter

Thea Beetstra

maarten visser

Louw de Vos

Paula Noordenbos (Noordenbos)

lutske gooijers(de jong)

Loes Riemersma (van der Wal)

Hendrik Geertsma

martine reitsma

rigriete kleefstra(kleefstra)

remko vries

Ariadne Harsta

Step Wen

Sipke van der Meulen

jitske tuimaka (calsbeek)

Rick Schuller

geke hoekstra

johan rijpkema

Hans Vrielink

Linde (Gonda) de Vries (de Vries)

hinke kuiper (kolk)

Annemarie Meester

jan jacob de konink

crista DE LANGE (LANDSTRA)

Samantha Boersma

Chantal Joosten

Joop Wind

Wilco Rauwerda

Onne Frits Kleefstra

geke de jong (duisenberg)

Wilma van der Woude

Erik Jaap Wortman

ina ruiter (ruiter)

sietze eelsingh

ineke Tichelaar (Brandsma)

hans de jong

marijke zandstra (lobregt)

Trijnie Harmien Terpstra (Reitsma)

sipke brander

AP van der Schuit

Annemarie Melchers

teije de vos

Mien Lodewijk (Oost)

marie boerstra (marie)

hein geertsma (en masja linnartz)

lies van dommelen (Kranenborg)

Coby Grossoo

Marius de Konink

joke van keimpema

Teddy van Dijk (Kindermans)

lona brouwer brekeveld (brouwer)

mieke grossoo

sjoerd lobregt

Astrid Canninga

Anja Popma

lenie rinsma (lenie hylkema)

Bert Wedman

aldert huisman

Anneke Duisenberg (Anneke)

henk kuik

Mattie Stam (Brouwer)

doetie v kampen (doetie)

Bettie Zaal-Brouwer

Dennis Gijsman

johan hagedoorn

Nynke Siesling (Nynke Siesling)

Anne Krist

Brant Zwarts

Steffen Elgersma

homme sikkema

sandra rudolphi (sandra)

sytske veenstra

Frederika Huisman (Hijlkema)

thymen terpstra

jinke fokkema (jinke)

grietje van de beek (dijkstra)

Fardau Huisman (Huisman)

An de Wrede

jelle rozenberg

gerrit edelijn

gerrit schotanus

Didi Boskma (van der Meer)

Sjoukje Dijk (Dijk)

ingrid hoekstra (hoekstra)

sieta heida (sieta niehof)

hanneke utingerade brouwer

Tiny Larooi

roelie knol de jong (de jong)

Sybolt Wesselius

Willem Harsta

Anjo Krist

liesbeth S. Koopmans

Titia Kamp

Mien Bosma (Bosma)

ron melis

Jelle Calsbeek

anna zeemans (van oosten)

Sabina Nijdam (Nijdam)

jelle van tricht

grietje keizer (rorije)

Germ Kooistra

Anne Haayes

Roger van der goot

Geke Hoekstra

Dagmar Dijkstra

harry rozenberg

Aart Simons

Hedzer van der Hoek

Ingmar Otter

homme sikkema

Henriëtte Scheper

douwe de jager

Wiepke J Dijkstra

Bas Kleijze

Henk Wind

geert knol

Jitse Karst de Ruiter

angel mooiweer

Saakje de Haas (Kramer)

willemke van der meer (calsbeek)

wietse de vries

bauke rozenberg

Anne Bergsma

Aaltje Hoekstra (Zandstra)

Fokke Schouwstra

Syta de Boer (Sijtske)

ina ruiter (ruiter)

maaike de zwart (maaike)

wietse de vries

sandra rorije (rorije)

Annelies van der Meer

anna-djoke van der meer

Femke van Huizen

Mariska van der Draai (Bult)

Pier van der Heide

wietske hoogeveen (wietske)

ibrichje sytske engelsma

Martijn Maghielse


Copyright 2014 Sanoma Digital The Netherlands B.V.
SchoolBANK.nl - onderdeel Sanoma Media Netherlands groep