ferdinand bol

528 klasgenoten

Alma van der Veen

agnes knol (knol)

Arjen Bosma

peter groenewoud

Carla Kievit (Janssen)

koos groenewoud

bianca willekus

Klaas Dijkstra

Rob Koning

Auke van der Meer

marijke visser (visser)

antoon (tonnie) lautenbach

Ingrid Klaassen (Klaassen)

robert boonstra

Margriet Hiehle

chris de vries

Wolter Nijboer

Anne Lammertsma

maaike rijpstra

Marc Jansma

Almar Wimer Siebenga

Mehtap Kaya

Jan Bos

Bauke steinfort

Bauke steinfort

hennie veenma (havenga)

Hermanna Kuiper (Herrema)

Leendert van der Bie

nannet aarts (nauta)

Susan Spoelstra

marinus dijkstra

Janny de Vries (van Dijk)

Bart Wijnandts

bote jorritsma

Tea Meines (Meines)

Jan Meijer

Hyli Spoelstra (Hyli)

Marcel de Boer

jan heerema

Janneke Hiemstra (Keijzer)

johan Plantinga

Doety Feitsma (Keestra)

Akke Tjallema

heleen haan(Koopal)

Frans Koopal

Wendy van Tuinen

Ruurd Hulshoff

heleen haan-koopal(heleen)

Ina van der Laan (GEERDES)

Erik willekus

Marco van der Galien

jeanette Lautenbach(Lautenbach)

Sebastiaan Veenstra

Er de Jong

Frans Koopal

Jac. Sambrink

Leendert van Geldermalsen

renate velt

Fokke Reitsma

Claus Bunge

judith de wit(wit)

Pieter de Groot

Wytze Koopal

Hans Schönfeld

marian maat(rutkens)

Diana Posthuma(ten Hoeve)

Sjoukje H de Wal

Anneke Dam(te Buck)

Chantal Ladenius

Stephan van Kammen

Edwin Toering

Chris van Breeden

Willy Bons

Klaas Klompstra

Peter Jellema

Anita Roelofs(van der Laan)

Cor Liberg

Sander Lieuwma

Michiel Commandeur

Gerard Kuipers

jolanda smidt(venema)

Jikkie Posthumus

evelien mutgeert (evelien)

Lia Melters(Bijlsma)

jennie visser(gaastra)

sido de boer

Erwin Heinen

Robert de Linde

agnes glazer(knol)

hannah ludwig/geerdes(hanneke)

Peter van der Honing

Geert van der Berg

Arnold Rinzema

marloes de jong(de jong)

henk radelaar

jeltje sijbranda(sijbranda)

Leo Brandsma

jannie fijlstra (landkroon)

Grietje Plantinga

Kees Baar

Josien de Jong(jo)

Ko Takema

saskia wielinga

Jan Meijer

henkj stienstra

henno rozenberg

Marco Zwerver

Geertje vd molen(geertje)

rennie krist

Ger de Linde

mark garmann

Gerrit Jan ten Berg

Karin Lautenbach

wiebrenda haagsma(haagsma)

Dirk Paassen

ilse spiegelaar

M. de Ligt(Melissa)

Karin de Haan

Rienkje van der Veen (Rienkje)

Bea Schut (van Zandvoort)

alex van der meulen

Jelko Wiersma

Nico van Zandvoort

Tineke Kramer

Brigitte Velt(Brigitte)

Murk Hoekstra

André de Groot

Wolter Strampel

ilse Zijlstra

Jeanette Lautenbach

Gerke Bouke de Linde

Yvonne Dijkstra

Lena Massaut(v/d Hoef)

Marrit Scheepstra (Marrit)

Romke van Asperen

Kor van der Meulen

Jeroen Koning

atze zuiderveld

diana wouda-klaver (diana)

Wytze Huizinga

elly veldkamp

Wieberen Huizinga

willem huizinga

rina koning

Hilda Bijl (Hoekstra)

Bert Spoelstra

Carolien Rinsema

ruthy schabbing(schabbing)

Petra Knobbe

Miriam van Ijs

alie steinfort

Manne van Riek

achille van hees

fenna Herrema(Herrema)

Marrit Tigchelaar

Eric Hergaarden

Herma Meek

theo van der meer

JJJ KKK

Henk Kuipers

Johannes Algra

Carla Otter(Carla)

titus kats

Susan Zwerver

Lesley de Vries

mathilde penning

sietske nijboer

R. Lebbing

Jan van der Meulen

Jan van der Meulen

Auke van der meulen

anneke van der woude

Alie de Vries (Boon)

Jellie Jonker(Veldtman)

Brigitta den Edel(Tinholt)

jan kuipers

Rosina Welles(van Hees)

Ate Smit

bote jorritsma

Albert Hof

jellie pijl

Maaike Daleman(Dijkstra)

Johanna Corporaal (Eizenga)

Wieke de Jong

Marten Kuipers

Jan Dijkstra

dinie former

Nellie de Boer(Eijgenhuijsen)

Andre Onclin

Anne-Meine Gramsma

Rens Westerhof

Wybe (Wyb) Posthuma

peter van de witte

Willy Meijer

roel Westerhof

janneke lindeboom

ineke folkertsma(hollander)

Greta Giezen

Martien Pannekoek

Karel Vegter

Marieke van Dijk

Menno Postma

Jitze Jorritsma

fred noordberger

Jenny Vugts(De Visser)

Jeroen Biegel

Jannie Bosman(Swart)

Johan Romkema

Esther Efde(Efde)

Herma Feddema (Giezen)

Bryan Mesken

Riemke Jager

Dirk van der Wal

Karin Dijkstra(Dijkstra)

Dianna van Lier (de Groot)

Jikkie Posthumus

Richard Spiegelaar

renate velt (velt)

IJnze Zijlstra

ingrid halma

mirjam janssen(lemstra)

peter de groot

huite dijkstra

Wieger Draaijer

Marijke Steensma(Steensma)

renze poelstra

chantal hofman

h.m.irene van der ham(wiersma)

trijntje visser (de vries)

Maurice de Jong

Grietje Eizenga

Hermanna Kuiper(Herrema)

Tilly Posthuma(Posthuma)

jildou de Vries(Hoitsma)

Susan McCarthy (Ruiter)

ingrid van strien(de boer)

bert harder

Theo Tysma

rinnie wijnstra

Hanneke van der Putten

sonja roza (roza)

Joute Joustra

Philip Schoffelmeer

roelof kuperus

brigitte velt(brigitte)

Frits Huijser van Reenen

jellie djurrema

quintus zijlstra

yvonne Jansma(van Dijk)

Gerard Kuipers

Esther Reiding - van der Velde(van der Velde)

Tjeerd de Graaf

J. Poelstra (Hiddinga)

Anja Lautenbach(Lautenbach)

Tina Ekhart

jan m postma

Durk Zijlstra

Karin Dijkstra

Marcel Kooistra

Menno Ponne

Jeroen Koning

wendy de vries

raymond de jong

raymond de jong

Edwin Zondervan

Leendert van der Bie

Siep Lanting

Maris Smeding

jan haak (jan)

femmy baken (femmy)

Paula de Roos(de Roos)

Steven Ykema

Jan Andre Adema

Erik Willekus

nienk hoepman

Rindert Vellinga

Jeroen Commandeur

Sylvia van der Ploeg (Sylvia)

Siebe Annema

Henk Leemburg

Erna Balk(Visser)

Roelof Eijgenhuijsen

rosina welles(van hees)

Matthijs de Vries

Hieke Broersma (de ruiter)

Hieke Broersma

Richard van der Wal

Tjerk Tuinstra

Titia Harmanni

Bouke Fennema

petra dam

renate velt

Miloeska fennema

marten k leemburg

john(jan hendrik) Breedijk

jannetta van der zee (zee)

lammert zeilmaker

J. de Jong

Cees Epema

helga topma(topma)

Pieter Steinfort

jan heerema

Johan Boon

tjalke pasveer

marcel thomas woudstra

A. van Hulsen

henk martin van dijk

Albert Kiers

eize cornelis haak

Magda Gutman

Monica IJpenga (IJpenga)

Ria Hergaarden

renze poelstra

karin visser

Hans Tysma

willy nijdam

yusuf dortgoz

alex Blaauwbroek

riek zwart (boerstra)

Gerard Oostdam

michel keuning

anneke wiersma (van der woude)

Alex Hartlief

Alie van Dijk

Arend Jan Hartlief

Wytze gerrit Bams

Bert Hiehle

Ria Bulthuis-Zondervan

Ramona Plantinga

rene gerard westerhof

bob wiersma

Karin Jager(Jager)

miranda polonini (de vries)

Marian Jorritsma(Jorritsma)

dirk ferwerda (ferwerda)

Marjan Schabbing

Andre Julius

Marjan de Vries(de Vries)

nico kamminga

Bryan Mesken

Pieter Porte

Maaike Daleman(Dijkstra)

Geert Vaartjes

carla otter

dora zwat (woudstra)

Willem Scholte

Ferry Veenstra

ellie dikkerboom (wijbenga)

Karin Uilkema

Klaas van der Sluis

Yke de Vos

Rommy Schaap (Paauw)

Rommy Schaap (Paauw)

remco van dijk

Joost van Zoest

Piet Visser

Jitze de Jong

Freerkje vander Meer (Saakstra)

watze scholten

Sigrid Koning Henstra (Koning)

Jelly de Vries (Tuinstra)

jan visser

siep schuil

Louis Schuil

Betty Bralts (Haagsma)

Theo Sjoerdsma

Robert de Vries

roel westerhof

Berber Salwiczek (de Vries)

remco sijtsema

Simone Tempelman

maarten van der Hout

marshal mesken

Doede Pool

Aad Breedijk

loeky efde (stelpstra)

donny van den burgt

Harry Kiestra

Dick Dijkstra

ria bouwer (draaisma)

Hugo Klomp

Remko Hoitsma

Hans noordhof

Marc van der Meulen

Murk Hoekstra

harry hogerhuis

Tjibbe Dokter

jenny de visser (de visser)

Aad Breedijk

Christien van der Zee (Wiersma)

Magda Boswinkel (Dunant)

jessica kampherbeek (kok)

grietsen ten hoeve

bob schaafsma

Michel Garmann

ale sprietsma

Sietse de Ruiter

Jan Bus

Irene Walstra

Siep Lanting

rinse lukas kuipers

Harm Jan Boonstra

chris de vries

Lo Roersma

bineke de bruin (de bruin)

Douwe Havenga

Georg Plantenga

Richard Sikma

anja heerema

Nellie Eygenhuysen (nellie)

annemarie van tuinen

Rosina Welles (van Hees)

Joop de Groot

Albert Mooiweer

janny stellema (van der bijl)

Dennis Hoekstra

thea van't veer (bruinsma)

ria peper (hoitinga)

betty heijman (van der zee)

Alie van der Weide (Rutkens)

Christina Kwebeman (Post)

carla c.a. knol (knol)

yvonne van der baan (nagel)

Marianne Nieuwenhuizen

thea jasper

Hans Palsma

Henk Slaterus

Harry Vissers

hieke wolf de lange (de lange)

Christien Smit

J.L. de Boer

yge ten berg

Peter Koning

Henk Lolkema

Tineke Bottema (Bleeker)

Romke van Asperen

Jaap Visser

Rob Hendriksen

jan-hendrik van der wal

klaas Kauffeld

reinder van der zee

Pascal Terpstra (Mast)

sjolle wieringa

monique van der heijde

Martin Harder

brigitte velt

Eelke Bootsma

rein bootsma

Loes Veenstra (Loes)

Henk Lier

Melvin van Assen

henk martin van dijk

Nicoletta Mutgeert (van der Zee)

Herman Feitsma

hanny leijendekker (boorsma)

Christien van der Zee (Wiersma)

johan horst

Emile Kok

Aad Breedijk

irene elizabeth scott (kooy)

Rudy Witteveen

Frans Slaterus

linda van der burgt (linda)

Sander Antonides

Monica IJpenga (IJPenga)

anneke bekema (zandstra)

Jellie Jonker (Veldtman)

trijntje postmus

Esther Reiding (van der Velde)

annie brouwer (tanja)

Jan van Zurk

Tiemen j Weistra

berend te biesebeek

Diane Veldkamp (Veldkamp)

bettie sijbranda (vd kooi)

Harry Spoelstra

Jan Bos

Gerda Siemons (van Dijk)

annelies postmus

Brigitta den Edel (Tinholt)

Marian ten Berg (ten Berg)

Edwin Douma

jan koopal

Miranda van Ekeren

gea haagsma(brandsma)

Jolina Dijkstra

Jantina luitine Janet //// ferwerda (ferwerda)

Hans Palsma

lucia gramsma

heleen haan (koopal)

sijtze brandsma

bettie sijbranda (vd kooi)

rene westerhof

Bennie Sijtsma

Wies de Jong (Wiesje de Boer)

yvonne van der Wijk (Faber)

rené koldijk

Andre Julius

Teresa van Someren (de Ligt)

Karin Biegel

freddy djurrema

René W.A. van der Weij

Geert Vaartjes

huite vd meer

Martha van der Weide (Looijenga)

Bianca A Wind (Willekus)

Marcel Veenstra

jurjen de wit

Rudy Witteveen

Robert de Jong

Gerrit Former

Afke Koopmans

koos rozinga

alle herman den hartog

jannie wetterauw

Helena de Jong (de Jong)

Marscha Leukfeldt

Gerrit Dijkstra

hennie westra (van der sluis)

Geja Sprietsma

alie van dijk

marjolein verhoef

Wilco Spoelman

rob Hendriksen

Bop Epema

Meike de Vries (Meike)

Ale Sprietsma

Marianka Solarz