Scholen in Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, Nederland

683 scholen

Academie Diedenoort Facility Management, aan de HAN

Diaconessenhuis Wilhelmina Ziekenhuis

Kinderdorp Neerbos

NIPA Instituut

Kleuterschool de aanloop

Voortgezette Opleiding Vrouwen Hulpverlening. Vrouw en Beleid

HAN opleiding voor sociaal psychiatrisch verpleegkundige

De Waterbies

Edith Stein

RU Nijmegen Opleiding Bedrijfscommunicatie

Kleuterschool Kabouterland

Radboud Universiteit Nijmegen, Taalwetenschap

Voortgezette Opleiding Management

ABK RU Nijmegen

HAN Master Physician Assistant

Postdoctorale Opleiding Ontwikkelingsstudies

Bisschop Hamerhuis

Academie voor Chinese Geneeswijze Qing-Bai

Radbout Universiteit, pedagogische wetenschappen

Dansinstituut De Goeij

UMC Nijmegen, afd. Orthodontie en Orale Biologie

Radboud Universiteit Nijmegen

Nijmeegs Instituut voor Beroepsonderwijs

Radboud Universiteit Bedrijfskunde

Montessori en Fröbelkleuterschool

RINO

KUN Sociologie

HAN lerarenopleiding faculteit Engels

R.K. Meisjesschool voor lager onderwijs

RK Meisjesschool

R.K. Meisjesschool Zrs. Dominicanessen

KUN/Radboud Geneeskunde

Opleidingsinstituut Rijcken

Canisius College, locatie Goffertweg

KMBO metaal

Academie Diëtetiek Nijmegen

Sonneville (internaat)

kapperschool Janssen

VO-hoger management pt

MMS Julianaplein

Radboud Universiteit Nijmegen - Nederlandse Taal en Cultuur

Kristallis scholengroep

Nijmeegs Lyceum

Oranje Nassau School

HAN opleiding tot anesthesie-assistent

Prins Hendrikschool

KUN Scheikunde

S. Theresia Kleuterschool

Elster pravo

Montessori

Mondial College (locatie- Leuvensbroek)

van lindenhoutschool

Pater de Hon

nationaal centrum vorming bedrijfsjeugd

Maria Elisabeth

R.K. ULO Maria Immaculata

kleuterschool de Regenboog

Sociaal Kultureel Werk

K.U.N. Faculteit der Letteren - vakgroep Spaanse Taal- en Letterkunde

R.K. bijzondere school voor G.L.O.

HAN Faculteit Gezondheidszorg, Gedrag en Maatschappij

KUN Franse taal en letterkunde

Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud

theresiaschool biezendwarsstraat

Sonnewijser SO en VSO

R.K. Centrale Werkschool

Psycho Energetisch Therapeut

voortgezette opleiding verpleegkundig specialist

HAN kaderopleiding gezondheidszorg

Hogere Technische School daarvoor MTS

Centrum Beroepsorientatie en Beroepsoefening

Alfa-college Sport en Bewegen

hbo-v Nijmegen

De akkerhof

Bewaarschool

K.M.B.O. administratie

J.F. Kennedy school

Dr. Ariéns

terhautert lhno/mavo

Hogeschool Nijmegen opleiding logopedie

ALO Nijmegen (HAN)

Redmar IJska school

HAN grafische en commerciele vormgeving

HAN faculteit Onderwijs en Opleiden

K.U.N. Literatuurwetenschap

Joanna de Letsto nac

Sint Johannes

Maria School

VO innovatie

O.L.S.

St. Louis ULO

St. Josef

Bos & Hei

Vormingsschool voor de Detailhandel

Zusters Dominicanen

koninklijke luchtmacht

Maria motesori

de Nutskleuterschool

Huize Berk en Beuk

Maas Waal college

Onze Lieve Vrouwe van het heilige Sacrament

Kleuterschool Montesori

Internationale Schakel Klas Canisiuscollege Nijmegen

De Klokkenberg MAVO/HAVO/VWO

HAN Lerarenopleiding economie

UNIT Academie

Nijverheidsavondschool Afdeling C. (speciale cursussen)

Chr.school "De Hazenkamp"

ds.creutsberg mulo

R.K Kweekschool afd Onderwijzers

KU Nijmegen Rechtenfaculteit

Kleuterschool Groenestraat

Hogeschool Midden Nederland

SPH - AB

instituut penso garmes

HAN Management in Zorg & Dienstverlening

gemeentelijke hbs en ms voor meisjes

HAN Praktijkondersteuner

Voortgezette Opleiding, Casework

VO sociaal pedagogiek

Karel Doorman school

RoC Nijmegen afd verzorging en verpleging

Openbare school nr. 8

ROC afd. Zorg en welzijn

St. Catherina ULO

Voortgezette Agogische Beroepsopleiding

Mariken van Nieumeghen

Grotius academie

Kweekschool De Klokkenberg

Pius Xll Ulo

Marga Klompe mdgo vp

ROC Nijmegen

Vrije Schoolonderwijs

Karel de Grote College

Wilhelmina Bladergroen

Petrus school

Montessori College

Talita Koemi School

Hoogveld Instituut

ZMOK Sch t Driespan

Canisius College

PIUS XII MAVO

Kandinsky College

VSO De Marwindt

St Nicolaasschool

St Tarcisiusschool

Technische School Jonkerbosch

Brakkenstein

St Michael basisschool

Montessorischool Dukenburg

Aquamarijn

Prins Clausschool

Nutsschool Lankforst

Vrije School

De Luithorst

Michiel de Ruyter

De Lindenhoeve

de Kampus

Basissch de Zonnewende

Imeldaschool

Majella school

berberisschool

De Dukendonck

Montessori Lindenholt

de Bloemberg

de Hazesprong

de Buut

de Lanteerne

Groot Nijeveld

de Sterredans

De Open Kring

Montessorischool

De Wingerd

Klein Heyendaal

Petrus Canisius

De Kleine Wereld

Sint Helenaschool

R.K. Jongensschool Constantijn de Grote

De Wieken

Het Octaaf

de Akker

Bernadetteschool

Dominicus

Slechthorende Kinderen Martinus van Beek school

Martinus van Beekschool

SSBO School De Horizon

Willem Barendtz

De Vlieger

het blijde huis

mgr.ruttenschool

Daltonschool de Meiboom

de Aldenhove

De Klumpert

Mattheusschool

Vossenburcht

Rosaschool

SVO/LOM School St Joris

Nijmeegse Scholen Vereniging 2

Keizer Karel

Stedelijk Gymnasium Nijmegen

De Vlasakker

Universiteit Nijmegen

Lindenholt College

Zonnegaard

Beroeps-Training en Opleiding Nijmegen

Schoonheidsinstituut Penso-Garmes

OBS De Muze

Islamitische Abibakr

Stichting Economisch Avondcollege voor Beroeps en

Hazenkampcollege voor MEAO

HAN - Instituut voor Leraar en School

HAN - HBO-V

HAN - HBO Voeding en Diëtetiek

HAN - Opleiding operatie-assistenten

HAN - Arboverpleegkunde

HAN - Hogere Laboratorium Opleidingen

HAN - afdeling fysiotherapie

HAN - Culturele en maatschappelijke vorming

HAN, Fac. Educatie Lerarenopleiding Basisonderwijs (ook/voorheen: Pabo Groenewoud)

Regionaal Opleidingen Centrum Nijmegen eo

Ned Instituut vd Opleiding van Praktijkass v Artse

Joannesschool voor Praktijkonderwijs

st

Praktijkschool De Zonnegaard

Technische school Dr. Poels

bedrijfschool willem smit

St. Paulusschool

Bethelschool

gabriëlschool

St. Thomasschool

De Sprong

Scholengemeenschap Nebo-Mariënbosch-Gabriëlcollege

Openbare MULO

Keizer Karel MULO

Stevens Mavo

Basisschool de Beiaard

KUN

Katholieke Universiteit Nijmegen

Universiteit Nijmegen

ST Joseph School

de nieuwe klokkenberg

St. Catharina Mavo

ter hautart

basisschool de regenboog

basisschool de Korenaar

de Leerschool

de Klokkenberg (lbo-mavo)

streekschool De Goffert

ROC-Regionaal Opleidingen centrum

Mulo 'Maria Virgo'

Kweekschool voor meisjes (pedagogische academie)

RK.Opleidingsschool voor Kleuterleidsters

Havo de Klokkenberg

Scholengemeenschap Nijmegen West

Dukenburg College Mavo, Havo, Vwo

Scholengemeenschap Dukenburg

Johanna de Lestonac

De Mollenhut (of Tweede Nijmeegse School voor Beroepsonderwijs)

Opleidingsinstituut voor Fysiotherapie

IVO MAVO 't Galgeveld

r.k. meisjesschool voor MUL.Onderwijs

Jacobusschool

Prins Bernhardschool

R.K. SG GELRE afd handel (R.O.C.)

Middelbare detailhandelsschool

st. nicolaas internaat

De Klimop

Gelderse Leergangen

Mariken van Nieumeghen

Nutsschool

ROC Nijmegen sector Techniek / MTS

Kopse Hof, HBO

Elshofcollege

Marga Klompeschool modevaksschool mdgo-mk

Scholen gemeenschap Nijmegen Oost

Scholen gemeenschap Nijmegen Oost

't Tolhuis / De Springschans

SPH kopse hof, Nebo

PIAM

Basisschool Samenspel

samenspel

Middelbare School voor Scheepswerktuigkundigen

Kronenburg

P.P.K. College

Heilig Hartschool

St. Joseph School

Stichting St. Josephscholen

stedelijke scholengemenschap

st louis stedelijke scholen gemeendscgap

Hogere Burgersschool voor meisjes

Scholengemeenschap Nijmegen Oost afd. HAVO

Andreasschool

stedelijke land en tuinbouwschool

Creatieve Therapie (HAN)

Martin Luther King Mavo/Havo

LEAO

De Klokkenberg

(chr.) School met de Bijbel

Karel Doorman School

Nijmeegse Scholen Vereniging 3

L.H.N.O. Maria Virgo

Hogeschool Nijmegen Lerarenopleiding Verpleegkunde

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Prinses Margrietschool

MDGO-VP

De eikenhorst

1e nijmeegseschool voor beroepsonderwijs

Thomas a Villa Nova?

de Westerhelling

St. Josephschool / Stichting St. Josephscholen

Gemeente HBS-b

Het Carillon

huishoudschool

r.k. huishoud- en vakschool St Agnes

Maria Regina

R.K. meisjesschool bij de Zusters van J.M.J.

Ds Creutzberg

Luchtmacht Instructie en Militaire Opleidingen School

rosadelima

Mariaschool

VHBO

Samenwerkingsschool / basisschool de Priktol

nijmeegse scholen gemeenschap

De Klokkenberg (Muchterstraat)

Stedelijk Scholengemeenschap Nijmegen

Stedelijke scholengemeenschap Nijmegen

ssgn

LTS

St. Willibrordusschool

Lts de kronenburg

Roncalli

st jorismavo

Sint Jozefschool

Montessori (Frobel-)school

RK UTS

Stefanusschool

St. Stephanus U.L.O

St. Jozephschool

Leefwerkschool EigenWijs

Prins Maurits Christelijke Basisschool

Rijks Middelbare Tuinbouwschool (later, zie ook: Helicon opleidingen)

Helicon opleidingen MBO Nijmegen (zie ook, voorheen: Rijks Middelbare Tuinschool)

inas

In Via

?? lagereschhol met mms en kweekschoo;

St. Jansschool

Streekschool Jong Leven

Jong Leven

vergeten, tegen over Klein Heyendaal

Groenewoud school

K.U.N. - Psychologie

Robbedoes

St. Maartenskliniek / Paedologisch Instituut

KU Nijmegen - Faculteit der Sociale wetenschappen

MDGO Consumptieve Technieken Civiele Diensten

De Schutse

Basisschool Onze Lieve Vrouw van Lourdesschool

OLV Lourdesschool

Mater Dei

DAG HAMMARSKJÖLD

weteringshof

R.K. Basisschool de Ark

St. Maartenschool / Internaat

valeriusschool

KUN fac. rechtsgeleerdheid

MMS St Rosa

Witte de Withschool

DO RE MI (Kleuterschool)

rk jongensschool hatert

Kopse Hof

Katholieke Lagere Detailhandelsschool

s.g. grootstal

Gelre

Maarten Tromp School

KU Nijmegen - Faculteit der Letteren

Speelwerkhoeve

marga klompe

Montessori College Nijmegen

St. Josephschool / de Driemaster

St. Stephanusschool

Nijmeegse Schoolvereniging

St. Henricus

Sint Josephschool

St. Josephschool

St. Antoniusschool

Montessorischool

KU Nijmegen - Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

't kwetternest

KUN, Beleidswetenschappen, Planologie

KUN, Beleidswetenschappen, Milieukunde

Opleiding Speciaal Onderwijs

ROC Nijmegen sector educatie

Fatimaschool

Instituut voor Eclectische Psychologie

Instelling v Volwassenedu.Rijk van Nijmegen

Numaga College

Schoevers Opleidingen

UMC Radboud, Faculteit der Medische Wetenschappen

Interacademie Van Binsbergen

KU Nijmegen - Universitair Medisch Centrum St Radboud

MBO de Meerberg

albert schweizer

De Albatros

H.B.S.-A

K.U.N. Nijmegen School of Management

helicon

Hoge School Gelderland

educatieve faculteit gelderland

KUN Natuurwetenschappelijke Milieukunde

Christus Koning school

HAN - faculteit mondhygiëne

St. Franciscusschool

HAN- Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Anton van Duinkerkenschool

de Kinderacker

H.A.N. V.D.O.

Nijmeegse Huishoudschool

Craneveld College

Canisius Mavo

mr johan visserschool

Prins Willem-Alexander school

Peter Kanis Kweekschool voor onderwijzers

lts st.jozef school

Marcusschool

Edithsteyn

ROC Nijmegen sector Welzijn

Titus Brandsma

Sint Angelaschool

Montessori College Berg en Dalseweg

VDO opleidngs en adviescentrum

katholieke hogeschool voor verpleegkundigen

KHSV

bisschop bekkers

de Verrekijker

HAN-opleiding logopedie

Johannesschool

Kleuterschool de Parelschelp

CAVV Centrum Vakopleiding voor Volwassenen

Kleuterschool Pinokkio

Economisch College Nijmegen

St. Bonifatiusschool

protestants christelijke basisschool

Stella Matutina

Stella Matutina thans 'Klein Heyendaal'

Rosa M.M.S.

St. Josefschool

Marienbosch

st.kath.inst.voor voortgezette soc.ped.opl

Economisch College Nijmegen (2)

Zusters van JMJ

kleuterschool 'piccolo'

MDGO AG-DA Marga Klompe

R.K. V.G.L.O. School

Interstudie

A.M.O.Z. opleiding

Heilig Hart School Hees-Neerbosch

K.U.N. - Culturele Antropologie

MDGO-AG/TA

pater Eijmardschool

KUN, Amerikanistiek

Pedagogische Academie de Klokkenberg

KUN - tandheelkunde

RK Meisjesschool Zrs. Dominicanessen

Maria Immaculata RK School VGLO

R.K. U.L.O. School

R.K.Meisjesschool

Opleiding gezinsverzorging

KUN Instituut TCMO

KUN - Geschiedenis

Roc administratie

theresiaschool

hummeltjeshonk

Vanden Vos Reynaerde

K.U.N.- Honours Programma

havo-top

verzorging

Mode en Kleding

Vormingscentrum De Gaffel

De levensschool

De Toverfluit, kleuterschool

Kath Voortgezette Sociaal-Pedagogische Opl

St. Josephschool - Citroenvlinderstraat

onbekend, wel Protestant, kleuterschool

KUN - Taal, Spraak en Informatica

kappersdagschool

Maaswaal college VMBO

Han deeltijd pedagogiek

K.U.N. PWO

vso de sonnewijser

K.U.N.- Onderwijskunde

ROC nijmegen sector gezondheidszorg en welzijn

UMC afd. Verpleegkundige Vervolgopleidingen

Jungiaans Opleidingsinstituut S.U.W.

K.U.N. - Cognitiewetenschap

HAN maatschappelijk werk en dienstverlening

kleuterschool de springplank

Lagere Broederschool Petrus Canisius

Hazekampschool

Sociaal Geneeskundige BeroepsOpleiding

Verpleegopleiding Radboudziekenhuis

KUN Fonetiek

Kleuterschool 'De Speeldoos'

de regenboog

Rosa-kweekschool

AVN academie voor Vitaliteit en Welzijn

het rakkertje

Kleuterschool Het Mierennest

HAN - Food & Business

streekschool kappersopleiding

klokkenberg jongensinternaat

H. Hartschool

Han Faculiteit Economie en Management

KUN Wijsbegeerte

R.K. Kleuterschool

St. Josephschool Bijleveldsingel

Streekcentrum

Kleuterschool 'De Notendop'

Protestants Christelijke School

ROC Nijmegen, ICT Opleidingen

Basisschool De Vuurvogel

School 10 Nijmegen

KUN Pedagogische en andragogische wetenschappen

Streekschool Nijmegen en Omgeving

R.K. lagere school voor meisjes St. Catharina

St Agnes huishoudschool

kleuterschool

Stichting Bouw Opleidingen Regio Nijmegen

Nieuwe Leraren Opleiding

Nieuwe Lerarenopleiding

Kleuterschool

kleuterschool????

Kraamverz. opl.

Katholieke Leergangen (Tilburg) SPO, Nijmegen

Sint Jan

Hogeschool van Arnhem & Nijmegen

De Kraaij

A opleiding verpleegkunde Canisius ziekenhuis

Gemeentelijke HBS voor meisjes

oudestadsgracht

v.o. beleid,organisatie en management

Instituut Linnartz van Binsbergen

Kleuterschool Krayenhoflaan

KU Nijmegen - Faculteit der Theologie

Carmelschool

KUN, Arabisch, Nieuw-Perzisch en Turks

Kleuterschool De Ark

De Vossenburght

Kleuterschool Zrs. Dominicanessen

Casimir terburg

Avondopleiding Bedrijfskunde, KU Nijmegen

Hogeschool Nijmegen Opleiding Radiodiagnostiek

acedemie gradatim

college de paris

Brailleschool van instituut Henricus

KU Nijmegen - Faculteit der Managementwetens

Middelbaar Sociaal Pedagogisch Onderwijs

HAN- Personeel & Arbeid

HAN Personeel en Arbeid

Internaat De Sterrenschans

Chr. Kleuterschool Klimop

jacob canis school

Lagere Land- en Tuinbouwschool

Kleuterschool de Bongerd

De Zonnewijzer

HAN Pedagogiek - faculteit Educatie

ULO Krayenhoflaan

Klokkenberg mavo

Nutsschool Hertogplein

Dansschool Vermeulen

MHNO - de Schutse/coupeuse-couture

Kleuterschool de Woelige Hoek

olan

RK MULO St. Catharina

ISBW

ISBW Management Non profit

St Radboud Ziekenhuis

Handels Avond School

De Mariaschool

Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afd. HAVO

L.S.O.B.

Centrale Broedersschhool Don Bosco

Voortgezette Opleiding Groepswerk

KUN, beleidswetenschappen, bedrijfswetenschappen

Dansschool Brugmans

HAN Campus

klein heyendaal,voorheen maria regina school

sedes sapientiae

Prof. Calonschool

KUN, Beleidswetenschappen, Politicologie

Klokkenberg

KUN - biomedische gezondheidswetenschappen

dansschool Wanders

dansschool Huize Ditsel

Stedelijke Scholengemeenschap Afd. Atheneum

ROC sector handel en dienstverlening

KUN, Beleidswetenschappen, B&O

KUN, Beleidswetenschappen, B en O

KUN, Bestuurs- en Organisatiewetenschap

Instituut Scheidegger

Kleuterschool Bethelschool

klokkenberg mulo

INTAS

Canisius College Dependance De Kronenburg

KUN Sociale Geografie

Culturele Maatschappelijke Vorming,HAN

Open Universiteit Nederland - SC Nijmegen

KUN- CIDIN- ontwikkelingsstudies

katholieke tuinbouwschool

IMEVO

Maria Christina

Katholieke Universiteit Nijmegen, Geschiedenis

R:K:Huishoudschool Rosa de Lima

Roomskatholieke kleuterschool

Sociaal Juridische Dienstverlening

Danscentrum Elvira Eggenhuizen

Vrouwenvakschool

Amateur Theaterschool Nijmegen

RK Lagere Broedersschool St.Joseph

HAN - Faculteit Economie en Management

Radboud Universiteit - Duitse Taal en Cultuur

Radboud Universiteit - Juridische Faculteit

KUN, Communicatiewetenschap

St.Josephschool (katholieke lagere school)

St.Josephschool

St. Josephschool

Agnes Reiniera kleuterschool

Stichting St Josephscholen

KUN - Spraak- en Taalpathologie

KUN, Communicatiewetenschappen

HAN Gymnasion - ILS

huizen Beard

Basisschool Johannes

Deeltijd opleiding MLO-Biotechniek

KUN - Engelse taal- en letterkunde

slagersvakschool

slagersvakschool

Dansschool Bilderbeek

kadinski college

Radboud Universiteit Opl. Economie

KUN Kunstgeschiedenis

RU Kunstgeschiedenis

KUN Bedrijfscommunicatie

Bijzondere Neutrale Leerschool

Bijzondere Neutrale Leerschool

KUN - Natuurkunde

openbare muloschool

openbare muloschool

Radboud Universiteit - Fac. MM - Economie

Kort Middelbaar beroepsonderwijs

Nutsschool

Huize Bayard

KUN - SGBO

Rudolf Steiner School

Sint Thomasschool

Het Westeraam

Stichting Avond-Muloschool

maatschappelijke gezondheidszorg

KUN -kunstgeschiedenis

RU Faculteit der Managementwetenschappen

De Speeldoos

KUN faculteit Letteren, sectie Nederlands

KUN, Bedrijfscommunicatie

mollehut

Bisschop Bekkers-school Hatert

Vrije School Nijmegen

Kleuterschool

basisschool De Honingraat

modevakschool A. Brouwer

geen spec. naam

Nederlands Genoodschap Opleiding Leraren

Technische Lerarenopleiding NGLO

KUN, psychologie

Winckelsteegh, interne Z-opleiding

MDGO afdeling verzorging Marga Klompe

HAN- Sport Gezondheid en Management

St.Antoniusschool - Bisonstraat

Opleiding tot mondhygiënist

Kleuterschool Kolping

Canisius College HBS Gymnasium

KUN Biologie

School van de zusters Filles de la Sagesse

voorbereidend hoger beroeps onderwijs de schutse


Copyright 2014 Sanoma Digital The Netherlands B.V.
SchoolBANK.nl - onderdeel Sanoma Media Netherlands groep