Scholen in Haarlem, Haarlem, Noord-Holland, Nederland

578 scholen

De Schakel PC Sch voor Praktische Vorming

1e Christelijk Lyceum

Damiate College

Sancta Maria

Wim van de Jagt

Koorschool van het Muziekinstituut van de Kathedra

Haarlemse Montessorischool

Mendel College Interconfessionele

Vrije School Kennemerland

De Schelp

Rudolf Steinerschool

Paulusschool en LOM

de Wadden

De Trekvogels Interconfessioneel

de Viersprong

Dreefschool

De Ark

Willem van Oranjeschool Christelijkg

Koningin Emmaschool

Dr H Bavinckschool

Technische Avondschool Sint Petrus

De Poort

De Satelliet

Praktische Vorming

Daaf Gelukschool

Bos en Vaart

De Kring/Hannie Schaft School

De Cirkel/Jan Gyzen School

Ter Cleef

De Wilgenhoek

Beatrix

BAVO

De Schoterkring/Delftwijk

Katholieke Basisschool St Bernardus

De Zonnewyzer

Don Bosco

De Zuidwester

OBS Martin Luther King Jacob J Hamelinkschool

De Zuiderpolder

R.K. Basisschool St. Franciscus Xaverius

Mgr Huibers

De Piramade

Molenwiek/aan de Basis

Veronica

De Peppelaer

W F Jansen

De Sleutel

Albert Schweitzerschool

Prof Dr Gunningschool

Minister van der Leeuw

Dr A V Voorthuysenschool

Prof van Gilseschool

Mytylsch De Regenboog

Hildebrand

Prof J J Dumont

St Bavoschool

St Liduina

Coornhert lyceum Gem

Hogeschool Haarlem

Haarlemse Akademie voor Lichamelijke Verzorging Be

Linnaeus College Haarlem

Regionaal Opleidingen Centrum Nova College

Onderwijsinstituut van de Velde bv

Opleidingscentrum Kappers en Lichaams Verzorgende

Het Spaarne Lyceum

Linnaeusschool

P.H. v.d. Leyschool

Klaas de Vriesschool - MULO / Mavo

Rooms katholieke Basisschool St. Lucia

Mariaschool voor Rooms Katholiek basisonderwijs

Mariaschool voor Rooms Katholiek kleuteronderwijs

A.H.Gerhardschool voor MULO/MAVO

Anslijnschool

Floraschool (basisschool)

J.P. Coenschool

Marnixschool

Charlotte de Bourbonschool

Triniteitslyceum

Jozef Mulo

Godfried Bomansschool

De Piramide

Prinses christina MAVO

Elout van Soeterwoude school

Groen van Prinsterenschool

Lorentz Lyceum

Louise de Coligny

Noorderschool

Cornelis Houtmanschool

hbs a

Hendrik Andriesen Mavo

RK Jeroen Mavo/MULO/ULO

St. Dominicus Savioschool

Don Bosco LEAO

openbare school Theo Tijssen

Nassauschool (Pr.Chr.-'school met de Bijbel')

Joh. Enschedé voor M.E.A.O.

Spaarne Scholengemeenschap

Maria Mavo/Mulo

Mr.J.H. Thielschool

Algemene Technische School Haarlem (vroeger: MSVS Middelbare School voor Scheepswerktuigkundigen )

Gerardus Majella

Ds.van Eldenschool

Dom Helder Camara College

Prinses Ireneschool

Heilig Hartschool

H.T.S. (Hogere Technische School)

Hogere Technische School te Haarlem

kardinaal de jongschool

Martin Luther Kingschool

Theresia mavo

Erasmus College

Prinses Margrietschool voor basisonderwijs

Dr. Albert Plesmanschool

Burgemeester Fuhrhopschool

Karel van Mander Lyceum

Marnix van St Aldegonde

Ketelaar MULO

Bonaventura

hummeltjeshonk

tetterodeschool

Juliana van Stolbergschool

Lagere Technische School

LAETARE Opleidingsschool voor kleuterleidsters

Willem de Zwijgerschool

dr. Jan Hoek school

Koningin Wilhelmina School (KWS)

van Zeggelen I en II lagere school

ljz costerschool

Het Stedelijk Gymnasium

Sint Willibrordusschool

Mr. A. Bruchschool

Sint Luciaschool

R.K. Pius X school

Kennemer Streekschool Kleuterl.Opl.School

MMS

HEAO Haarlem Business School

van Zeggelenschool

Laurensschool

Centrale School I

Lorentzschool

Dr. J. Waterinkschool

Dag Hammarskjoldschool

Europaschool

Monica Kleuterschool

Delta

Parkwijkschool

Teylers College, MEAO volw.

Nova college Afd verpleegkundige

Dr. A. Kuyperschool

ondernemerscollege Kennemerland

Mons Aurea

De Driesprong (LBO/huishoudschool en later ook HBO/docentenopleiding)

schalkweide school

Wethouder Westerveldschool

R.K. Uloschool St. Jozef

Prinses Beatrix Kleuter School

De Eenhoorn R.K. Basisschool

Prinsenschool/de Cirkel

1e Doopsgezinde lagere school

Ds.van Eldenschool

Koningin Julianaschool

Ewald MAVO

Kleuterschool Lenteleven

HTS voor radiotechniek en elektronica

Junoschool

M.D.G.O. AB-PW-SD

Prins Hendrikschool

MDGO-ag (apothekersassistent)

St. Jozefschool

pcns

Mr. A.Bruchschool (o.l.s.)

Hogeschool Haarlem sector Techniek

Alfons Ariensschool

LTS ST. Petrus

2e HBS.b

De Molenwiek

Rehoboth

Petrus Canisiusschool

Het Kennemerpoort College

Oranje Nassau school

Bessels en Mooij

Lagere Technische School

Montessori Kleuterschool

Pabo Haarlem

Sinnevelt school

Rijksleerschool

Ds.W.J. van Eldenschool

de kindertuin

R.K. Sint Lucia Mulo

bernardusschool

Hogere Burgerschool voor Meisjes

Dr. J. Th. de Visserschool

Huishoudschool

Scholengemeenschap Huishoudschool

ewald vbo/ ivbo

tio college

individueel voortgezet onderwijs

HBS B

Montessorieschool

CHRISTIAAN HUYGENSSCHOOL

Philomenaschool

St. Lucia MAVO

st michaelschool

Tetterode College

van Zeggelenschool 2

Kleine H. Theresiaschool

de Meerkoeten

Kleuterschool Delftwijk

Prof. Kohnstammschool

Tweemaster

Kleuterschool Wolkewietje

teylerschool

jan campertschool

Hildebrandschool voor Mavo (voorheen: MULO)

kleuterschool onder de damiaatjes

Kappersvakschool

John F. Kennedyschool

Uyt den Bosch

Hoger Burger School - A

St.Liduina

K.L.O.S.

Theo Thijssenschool

Lourens Costerlyceum

Petrus en Paulus school

R.K. Schoolvereniging/Cruquiusschool

Christelijk Technische School

Godfriedbomans

Hogeschool Haarlem HEAO CE

Ds. W.J.van Eldenschool

r.k. scholengemeenschap Alwin

Hogere Technische School Haarlem

o.b.s. Montessori 'Aan de Basis'

Frans Halsschool

l t s

theresiamulo

Kennemer Streekschool

Haarlem Business School

Klaas de Vries

De Savornin Lohmanschool

Kennemmerstreekschool

PABO Leidsevaart

Titus Brandsmaschool

St. Lambertus

Rijkskweekschool

Rijkspedagogische Academie

Wouwerman School

Haarlemmerhoutschool

Kleuterschool Pinkeltje

paulusmavo

Kardinaal Alfrink R.K.

Instituut Pont

Broederscholen

St Johannes de Doper parochie

basisschool de kring

jan gijzenschool

Tylingerschool

Krelageschool

De Drie Klaveren (LEAO/LHNO)

Rooms Katholieke Meisjesschool St. Bavo

Maria Montessori kleuterschool

nova college

Noorderkleuterhuis

Maria Basisschool voor meisjes

Bambi Kleuterschool

Hogeschool Haarlem Afdeling HEAO (BE)

Sint Anthonius school

Academie voor fysiotherapie

Haarlemse Huishoud- en Industrieschool

Akademie voor Gezondheidszorg Kennemerland

MDGO Mode en Kleding

Hogeschool Haarlem afdeling MBRT

R.K.Kleuterschool Önze Lieve Vrouw van Fatima

r.k. basisschool De Rafael

levensschool de krocht

Canisius school

Instituut Oranje Nassau

Bambino

de Zonnebloem

Kleuterschool 'de Bijenkorf'

kennemerpoortcollege

Academie voor Fotografie

R.K. Basisschool Damiate

buitenrust school/nova college

Jo de Ridderschool

Euro College

Charlotte Bühler Kleuterschool

Kleuterlust

Willem federik jansen school

Hogeschool Haarlem HEAO MER

Rehoboth kleuterschool

Aeneas Mackayschool

Haarlems jeugdorkest

mdgo-da

de wilgenhoek

Oranje kleuterschool

sosa

School voor scheepswerktuigkundige

linschotenschool

Zuiderpolderschool

Noca College

Frans Halls college

pippeloentje

Zonnehof

grafische LTS (grafisch lyceum)

de kleuterwereld

Prins Bernhardschool

Centrum Vakopleiding voor Volwassenen

Grafische School Haarlem Linnaeus College

R.K.Middelbare Handelsavondschool

Gemeentelijke Avondschool voor Handelsonderwijs

Kreft Advies Opleidingen

Hogeschool Haarlem afd. PABO

Marietta Kleuterschool

Noordzee College

Nova college uiterlijke verzorging

De Drie Klaveren (IHNO)

`t Schalkje

Frans Hals College afd Activiteitenbegeleiding

Openbare kleuterschool Zonnehoek

koningin julianaschool

delta cristina

verpleeghuis Boerhaave

Diaconessenhuis

Woelewippie (Kleuterschool)

HTS (vanaf ca 1960)

St. Haarlemse Opleiding tot Ziekenverzorgenden

KV/JV

Liduinaschool

hairstylistencollege

St Joannes de Deo

Catharina Kleuterschool

paus johannesschool

Kleuterschool de Woelwaters

Nova College, MBO

Technische vakschool der Nederlandse spoorwegen

Avondlyceum

kabouterland[kleuterschool]

Kleuterschool de Robbedoezen

Francesco kleuterschool

Jan Lighthartschool

kleuterschool de Bezige Bijtjes

Kleuterschool de Meerschalk

de Roerdomp

de bewaarschool

Noordhollandse Bestuursacademie

chr. l.o.m. school

Kleuterschool Kleutervreugd

Kleuterschool

Kappersdagscholen

Prinsenschool

Instituut Bernell

Kennemerpportcollege - agogisch werk

R.K. Opleidingsschool St. Jozef

kennemerpoortcollege mdgo uiterlijke verzorging

jongens en meisjes school

Kleuterschool de belhamels

VGLO

Nijverheidsavondschool

R.K.Centrale V.G.L.O.School

Sector Opleidingen Sociale Arbeid

ROC Nova College

Hogeschool Haarlem Personeel en Arbeid

Frans Hals College Centraal Bureau/CIOS

Chr. Opleidingsschool voor kleuterleidsters

Prinses Marijkeschool

Stivasopleiding Schooheidsspecialisten

Nova College Centraal Bureau

Peuterspeelzaal 't Kloppertje

OVD Leerlingwezen Detailhandel

Bewaarschool der Nederlands Hervormde Gemeente / Poppeschooltje

Dokter Frankschool

Dansschool Schreuder

R.K. Industrie- en Huishoudschool

De Brug

Volksuniversiteit

Vakopleiding Opticien

Telderskleuterschool

parkrakkers

SPWV

ovdb; bejaardenverzorging

Inholland CE

Hogeschool Haarlem afd. SOSA

Elisabeth's of Groote Gasthuis

Peuterspeelzaal De Elba

Hogeschool Haarlem MWD

Jacinta Kleuterschool

Peuterspeelzaal Het Peuterpandje

J.J. Hamelinkschool

hogeschool INHOLLAND

Luzac College

Theresia Fröbelschool kleuterschool

Gerrit Barger

bandoengschool

Instituut Preahep

Academie voor Psychiatrie

griffioen

overtonchool

Lieven de Key

Christelijke Uloschool

linnaeuscollega

Dansschool Griek

Dreef MAVO

de sleutel

Wilhelmina MULO

Grafische School Haarlem

grafische school

centrale school

Haarlemse Muziekschool

Mulo

Teylercollege

Kleuterhuis

de poort

2e Doopsgezinde school

Nova College sector Economie

School 38 (later P.H. v d Leyschool)

Wilhelminaschool

apothekersassistentenschool

kennemer lyceum

Nova College CIOS

Min. van der Leeuwschool

Instituut Scheidegger

St Joseph School

Centrum Vakopleiding

zonnewijzer

ST theresia school

Apothekers Assistentenschool

Tetterodecollege afd. Inas

De Bezige Bij

DE Circel

Middelbare Detailhandel School

Nova College afd. Handel

Nova College afd. handel /voorheen Frans hals

t,dak

Linnaeus College Haarlem

Rehobothschool

De Meer

Hogeschool Haarlem HEAO - EJ

Schoter Scholengemeenschap

st. raphaël

Hendrik Andriessenschool

prisenschool

detailhandelschool

jan dobber stichting

Th.M.Ketelaar

velserschool

BGL & Partners

Lagere Detailhandelsschool

van elden

nova college afd. horeca

Frans Halscollege afd. SJD

LSOB

hildebrand

Hof van Eden

1e christelijke nijverheidsschool

p.c.hooftschool

c.i.o.s.

Dependance TLS Kamperstraat

Jac. P. Thijsse Lyceum

Wolkewietje

stichting leergang bedrijfskunde

verpleegstersopleiding Maria stichtinh Haarlam

Kennemerpoort College

Kweekschool voor onderwijzers

Bernadette kleuterschool

Kleuterschool Woeli Wippi

l k c

Delftwijk OBS

O.L. School no.37

Hogeschool Haarlem afd. SPH

RK (M)Ulo voor jongens en meisjes

mr.A. Bruchschool

M.M.S

Hannie Schaftschool

julianaschool

roze toren/montessorischool aan de basis

Graafflorisschool

Danscentrum de Vos

peuter speelzaal klavertje vier

(Ziekenhuis) Mariastichting verpl.opleiding

Peuterspeelzaal Floragaarde

de werkplaats

peuterspeelzaal Pinokkio

Haarlemse Balletschool

KMBO-administratie

Peuterspeelzaal Wicky

W. Bruch (ulo)

r.k. Liduinaschool

montesorri school o.b.s.

montessori school o.b.s.

St. Ascella te Haarlem

De Dukdalf

Dr. Huet school

gymnastiekvereniging Concordia

peuterspeelzaal de eenhoorn

Ons Kwetternest

Hogeschool Haarlem Media Entertaiment Management

Studio New Look

kleuterschool

Aloisius Maria

Instituut Van der Velden

r.k.meisjesschool sin-bavo

peuterspeelzaal de koterkeet

Christelijk Lyceum

Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening SOSA

van Zompil kleuterschool

Stichting voor Opleiding tot Sociale Arbeid

Hin Bedrijfsschool

openluchtschool

Lourens Coster Lyceum

Mr. Johan Enschede school (Meao)

Focus SBO

Haarlemse Analystenschool

ulo c

Wilhelmina Frobel School

Nicolaas Beets School

Seminarie Hageveld

O.B.S. de Dolfijn

Van Der Palmschool

Christelijke Bewaarschool

Centrum voor Beroepsorientatie en Beroepsoefening

1e prot. chr. nijverheidsschool voor meisjes

Kindercentrum Neuzen-Neuzen

Spaarne Ziekenhuis (opleidingen)

Dansschool Salsa Motion Haarlem

LJC2 individueel

Kinderopvang Het Kootertje

Lintschotenschool

Koninklijke Nederlandse Schaakbond

R.K avondnijverheidsschool St.Joseph

st. Antoniusschool

LWM Sales Academy

De Hermelijn

Vondelschool

Melanie

Peuterspeelzaal de Carrousel

stichting vakopleiding in het kappersbedrijf

Stichting Haarlem

Coen Cuserhuis

Maria kleuterschool

meester Thiel school

R.K. Maria Fröbelschool

Modevakschool Margriet

R.K. Modevakschool

2e Christelijk Lyceum

Damiate College

Jangijzenschool

tetterode college (noodgebouw)

Weth.Westerveld School

Nederlandse Modevakschool Haarlem

Kunst-academie en tekeninstituut

2e Gemeentelijke HBS

Karel van de Wal

International Application of Social Sciencies

Haarlems Avondlyceum

Hogeschool TIO

Verpleeghuis Zuiderhout

Medische beeldvormende en radiotherapeutische technieken

sterrencollege

RKBS de Talenten

Prot.Chr.Huishoudschool

ph v.d.ley

SNVO Stichting Nederlandse Vakopleiding Opticiens

St. Theresia van Liseux lager onderwijs

Civas Opleidingen

Laurens jan zoon Koster

Lourens Janszoon Coster College Centrum

Cruqiusschool

De peperlaer

Albert Schweizerschool

Koorschool van de Kathedrale Basiliek St. Bavo

K.M.B.O. Oriëntatie

Kunstacademie Haarlem

Boerhave huishoudschool

Radio Technische school

St. Luciaschool

De Peppels

Oost Ter Hout

A.T.S